Paper Art & Design
< English below >
Out-of-Isolation-landscape-600px

Tussenruimte

Door het onverwachte virus moesten we de expositie van Peter Gentenaar en Pat Torley uitstellen naar volgend jaar. Ook de papier biennale in Homburg, Duitsland, waar mijn werk te zien zou zijn, is verzet naar volgend jaar. In de galerie waren er ineens lege muren beschikbaar. Dus van de nood een deugd gemaakt. Zo ontstond 'Tussenruimte' als vanzelf met mijn laatste nieuwe werken. Van harte welkom om ze te komen bekijken. (foto 'Out of Isolation' 40x33x10cm).
Vonk-strook-2-600px

Verwacht

Vanaf 18 juli is de expositie te zien van Gabi Rets (NL) en Ilse Pierard (B). In de volgende nieuwsbrief vertellen we veel meer over deze sprankelende tentoonstelling met veel kleur en verhalende installaties!
Asperge-strook2-600px

Nog 1 plek in workshop

In de aspergeschil papiermaak workshop op 13 juni is één plekje vrijgekomen. Als je interesse hebt stuur me een e-mail. Aspergeschillen zijn heel geschikt om papier van te scheppen. Het wordt een bruin transparant perkamentachtig papier. We koken de schillen. Die gaan in de Hollander (speciale maalmachine). Daarna gaan we op de Westerse manier vellen scheppen en de vellen gaan in een pers. Een paar dagen later, kan je je eigen vellen papier ophalen op het atelier (of kan worden opgestuurd).

datum 13 juni tijd 14.00 - 17.00 uur kosten € 75,- max 4 deelnemers locatie Weimarstraat 56, Den Haag
aanmelden info@paperartanddesign.nl meer info 06 24638700.
Wieden-strook-23-mei-600px

Wieden

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik al over het rentmeesterschap van een Vlasveld van 4000m2 (met 28 stewards). Dit veld ligt bij de biologische boerderij de Lingehof, Randwijk. De plantjes zijn goed aan het opschieten en vorige week hebben we het onkruid (Melde, Paardenstaart, Gras) verwijderd. Dat kon met een schoffel of met de hand. Meer landelijk kan de ervaring niet worden. Je ruikt de aarde, voelt de wind en hoort de vogels. Mijn doel is om veel te leren van het groeps-, groei- en oogstproces, en ook om het vlas straks natuurlijk als grondstof te gebruiken voor mijn toekomstige papieren werken.

#linenstewards @_linenproject
The Linen Project is een initiatief van ArtEZ Fashion MA Fashion Held in Common en Crafts Council Nederland. Het project wil een dynamische onderzoeks- en productie- omgeving scheppen om kleinschalige lokale vezel en textielproductie te stimuleren en weer economisch levenskrachtig te maken.
Duinen-takken-regen-serie

Onthaasten

Mijn geliefde Duinen herbergen tekeningen zonder potlood. Na een regenbui en dan zoeken maar.
English
Out-of-Isolation-landscape-600px

In Between

Due to the unexpected virus we had to postpone the exhibition of Peter Gentenaar and Pat Torley to next year. Also the paper biennale in Homburg, Germany, where my work would be shown, was postponed to next year. Suddenly there were empty walls available in the gallery. So I made a virtue out of necessity. That's how 'In-between space' arose as if by itself with my latest new works. Welcome to come and see them. (photo "Out of Isolation" 40x33x10cm).
Vonk-strook-2-600px

Expected

From July 18 the exhibition of Gabi Rets and Ilse Pierard will be on display. In the next newsletter we will tell a lot more about this sparkling exhibition with lots of colour and narrative installations!
Asperge-strook2-600px

Still 1 place in workshop

In the asparagus paper making workshop on June 13th one spot became available. If you are interested send me an e-mail. Asparagus peels are very suitable for paper making. It will be a brown transparent parchment-like paper. We cook the peels. They go into the Hollander (special grinder). Then we make sheets in the Western way and they go into a press. A few days later, you can pick up your own sheets of paper at the atelier (or we send them to you).

date 13 June time 14.00 - 17.00 hrs costs € 75,- max 4 participants location Weimarstraat 56, The Hague sign up info@paperartanddesign.nl more info 06 24638700.
Wieden-strook-23-mei-600px

Weeding

In the previous newsletter I already told you about the stewardship of a 4000m2 flax field (with 28 stewards). This field is located near the organic farm the Lingehof, Randwijk. The plants are progressing well and last week we removed the weeds (Melde, Cat's tail, Grass). This could be done standing with a hoe or by hand. The experience couldn't be more rural. You can smell the earth, feel the wind and hear the birds. My goal is to learn a lot from the group, growth and harvesting process, and also to use the flax as a raw material for my future paperwork.

#linenstewards @_linenproject
The Linen Project is an initiative of ArtEZ Fashion MA Fashion Held in Common and Crafts Council Netherlands. The project aims to create a dynamic research and production environment in order to stimulate small-scale local fibre and textile production and make it economically viable again.
Duinen-takken-regen-serie

Unwind

My beloved Dunes contain drawings without pencil. After a rainstorm and then search.
MailPoet