Paper Art & Design
< English below >

Vonk van Geluk

Zoals aangekondigd zijn de kleurrijke werken en verhalende installaties van Ilse Pierard (B) en Gabi Rets (NL) te zien vanaf aanstaande zaterdag, de openingsdag. We zijn volop met de voorbereidingen bezig en wilden je alvast een voorproefje geven. Klik op deze link en scroll door 'Een Eerste indruk' heen.

Je bent tussen 12 en 16 uur van harte welkom, beide kunstenaars zijn aanwezig en vertellen graag over hun werk.
IP-Cells04-1000px

Let op Werkzaamheden

17-20 juli A4 richting Den Haag dicht tussen N11 en het Prins Claus Plein. Houd rekening de omleiding en en extra reistijd .
Galerie Paper Art & Design, Weimarstraat 56, Den Haag
De tentoonstelling is te zien van 18 juli t/m 3 oktober 2020
Openingstijden donderdag en vrijdag van 12 -17 uur
Eerste zaterdag van de maand van 12 -17 uur en op afspraak
We respecteren de Covid-19 maatregelen
English

A Spark of Joy

As announced, the colourful works and narrative installations by Ilse Pierard (B) and Gabi Rets (NL) will be on view from next Saturday. We are busy with the preparations and wanted to give you a sneak preview. Click on this link and scroll through 'A First Impression'.
You are welcome between 12 and 16 hours, both artists will be present and will be happy to tell you about their work.
IP-Cells04-1000px

Attention Road Work

17-20 July A4 towards The Hague close between the N11 and the Prins Claus Plein. Take into account the detour and extra travel time.
Gallery Paper Art & Design, Weimarstraat 56, The Hague
The exhibition can be seen from 18 July until 3 October 2020
Opening hours Thursday and Friday from 12 -17 hours
First Saturday of the month from 12 -17 hours and by appointment
We respect the Covid-19 measures
MailPoet